Vejledning i opsætning af links til databaser via fjernadgang

Denne vejledning henvender sig til biblioteker der har fjernadgang via DBC, men uanset bibliotekssystem, når der ikke lige står DDELibra. Andre kan måske blive inspirerede af det.

Princippet er at linket skal være så simpelt som muligt, og det ikke behøver blive ændret, hverken hvis der sker nogen ændring hos udbyderen eller i måden fjernadgang bliver håndteret.

Et link til Encyclopædia Britannica ser således:

http://biblioteksbaser.dk/linkme/?bibliotek=715700&base=eb

hvor 715700 skal erstattes af det pågældende biblioteks nummer.

Ovenstående link vil på biblioteket sende brugeren direkte til Britannica, mens brugeren, hvis hun er derhjemme, vil blive promptet for login.

Via følgende link kan ses link til alle databaser - bemærk at listen pt. også viser baser, som biblioteket ikke abonnerer på.

 

Databaser hvortil der er tegnet abonnement er markeret med "Tegnet".

Bemærk at DBC-baser pt. ikke er markeret.
Bemærk også at nogle delbaser pt. heller ikke er markeret.


Tilføjelse af ip-adresse til Netmusik-site

For DDELibra-biblioteker, skal tilføjes ip-adressen på den server der må få adgang til at autentificere (lige som I har gjort med Netmusik, netlydbog osv.). URL’en til Netmusik hedder typisk i DDELibra noget med:

https://bibliotekets-adressse.dk/sites/XyyNETMU/

f.eks.: https://www.genvej.gentofte.bibnet.dk/sites/XGBNETMU/

Åbn det site som benyttes i forbindelse med bibliotekernes netmusik og log ind som administrator.

  1. Vælg ”Trim redigering”, vælg ”Ret indstiller”

  2. Find nedenstående sted, hvor der er et sæt ”Rules service->ruleset”

  3. Find en der hedder 127.0.0.1

  1. Ret 127.0.0.1 til: 193.111.162.131

  2. Tryk OK og gem.


Hvis ikke I har et Netmusik-site, så skal vi nok hjælpe med at få det etableret.

Hvis I har andet system end DDELibra, må I spørge Jeres leverandør om det er nødvendigt at tilføje en ip-adresse på websitet. Det er ikke nødvendigt at åbne for den i firewall.


 

Redirect fra DDELibraweb

Redirect betyder omdirigering, og betyder at alle links ikke går direkte til et site, men først bliver dirigeret til et mellemliggende sted, nemlig linkme-programmet på en server på DBC.

Hvis man har downloadet poster fra Forfatterweb eller Faktalink, så indeholder disse i felt 856z et link til f.eks. forfatterweb:

http://www.forfatterweb.dk/forfatterweb/oversigt/zweitze00

Det skal jo imidlertid igennem proxy-serveren når brugeren sidder udenfor biblioteket. Det kan gøres automatisk ved at trimme DDELibraWeb til at benytte en redirectURL.

Gå ind i Konfiguraton, Ret indstillinger og søg på "RedirectURL"

 

Der skal stå:

http://biblioteksbaser.dk/linkme/?bibliotek=715700&base=redirect&url=

hvor 715700 naturligvis skal udskriftes med dit biblioteksnummer.

Det vil eftefølgende betyde, at ovenstående tekst bliver indsat foran alle urler, linkme-programmet checker så om der er tale om en base der er fjernadgang til, og hvis det er tilfældet bliver man sendt gennem proxy og login. Hvis ikke der er tale om en fjernadgangsbase bliver man sendt direkte til urlen.

Databaser som biblioteksbaser.dk/linkme genkender

Programmet linkme fungere som en såkaldt "link-resolver", dvs. den omskriver det link der sendes med som parameter. I forbindelse med evt. omskrivning undersøges om der er tale om en base med fjernadgang, om brugeren er på biblioteket, og evt. biblioteksspecifikke data tilføjes. Selve brugen af databasen, når brugeren er autentificeret og urlen omskrevet sker via proxy-program når brugeren er derhjemme.


Opsætning af link i VIP-base

Bibliotek.dk giver mulighed for at linke til fjernadgang via det enkelte bibliotek. Det konfigureres via punkt H.1

Det kan sættes op på følgende måde:

I feltet "Fælles URL" skal der stå:

http://biblioteksbaser.dk/linkme/?bibliotek=715700&faustnr=[FAUST]

Bemærk: skarp parentes og ordet [FAUST] er ny parameter pr. 1. december 2010.

hvor 715700 skal udskiftes med dit biblioteksnummer. Ved de enkelte baser er det i så fald kun nødvendigt at sætte flueben for at markere at der er fjernadgang, feltet "URL" skal ikke udfyldes.

Punkt H.2 (Faktalink og Forfatterweb) sættes op på samme måde, men der skal stå henholdsvis:

http://biblioteksbaser.dk/linkme/?bibliotek=715700&base=faktalink&url=[URL]

http://biblioteksbaser.dk/linkme/?bibliotek=715700&base=forfatterweb&url=[URL]

Ja, der skal stå url=[URL]. Det vil medføre at der sker et dybt link til henholdsvis emne i Faktalink og forfatter i Forfatterweb.

Vælg Nej ved: Proxy:  Brug username/password i Proxy


/Christian Vandel

DBC

Senest opdateret 20130902